Polja primene i primeri


Polja primene:

Brojni domaći i strani klijenti su prepoznali pouzdanog partnera u kompaniji Integra Solutions posebno u sledećim poljima primene:

  • Industrijska elektronika
  • LED osvetljenje i kontrola rasvete
  • POS oprema
  • Sigurnosno-bezbednosni sistemi
  • Brojila (električne energije, vode i gasa)
  • GSM/GPS/AVL
  • RFID aplikacije
  • Napajanja, UPS, oprema za uštedu energije
  • Mašine za igre na sreću

Primeri:

Primer 1: Optimizacija početnih troškova za celu gamu proizvoda

Naš klijent je odlučio da prebaci proizvodnju cele game industrijskih merača (preko 60 proizvoda) sa sopstvene ručne THT montaže na spoljnu automatizovanu SMT montažu. Međutim, početni troškovi za celu gamu proizvoda bi bili toliko visoki da bi isplativost projekta bila ugrožena. Nakon detaljne analize cele game proizvoda sa klijentom, predložili smo redizajn i unifikaciji štampanih ploča na način da jedna štampana ploča može da nosi nekoliko raznih proizvoda, samo u zavisnosti od rasporeda komponenti. Time smo potrebu sveli na svega 8 različitih štampanih ploča, raspoređenih na dva panela. Ukupni početni troškovi su iznosili oko 2.000 EUR umesto preko 20.000 EUR. Razni planovi rasporeda komponenti po pločama omogućavaju klijentu da naruči tačno one proizvode, koji mu u datom trenutku trebaju a bez novih ploča.

Primer 2: Zidni dimer sa maksimalnom dispacijom toplote

Klijent je zatražio rešenje za maksimalni odvod toplote iz malog zidnog dimera u datim dimenzijama. Za klijenta je to bilo važno pitanje, jer veće rasipanje toplote iz kućišta istih dimenzija je značilo i njegovu komparativnu prednost. Nakon analize svih aspekata i posebnih zahteva smo odlučili da razvijemo namenski hladnjak po meri koji ćemo smestiti u odgovorajaće kućište. Do maksimalnog rasipanja toplote smo došli tokom procesa razvoja uključujući izradu prototipa i merenja rasipanja toplote u svakom koraku procesa.

Primer 3: Dugmad sa svetlovodima

Klijent je zatražio proizvodnju malih dugmadi sa svetlovodima. LED svetlo je trabalo da služi indikaciji. Klijent nije standardnu dugmad, već namenski proizvedenu. Međutim, proizvodnja traženih namenskih dugmadi bi zahtevala specijalne alate (za dvostepenu ekstruziju), koji bi bili preskupi u odnosu na godišnji obim proizvodnje. Nakon analize ostalih aspekata i zahteva projekta, odlučili smo da proizvedemo jednostavnu dugmad (uz jednostavne alate i ekstruziju), dok bi se svetlovodi proizvodili ručno od metražne robe uz samo nekoliko specijalnih alata. Za proizvodnju od svega 10.000 jedinica godišnje, to je bilo najbolje i najekonomičnije rešenje.