INTEGRA Solutions – Vaš EMS partner!

Kompanija Integra Solutions je osnovana 2004 godine kao privatna firma u Beogradu, specijalizovana za pružanje EMS usluga. U samom početku, naš ključni posao je bio razvoj i proizvodnja opreme za kontrolu rasvete za englesko tržište. U sledećim godinama, Integra Solutions je korak po korak povećavala kapacitet kako bi zadovoljila potrebe rastućeg broja klijenata. Danas je Integra solutions EMS provajder sa najbržim rastom i najvećim proizvodnim kapacitetom u Srbiji.

Od samog početka, kompanija Integra Solutions se jasno odredila da svojim klijentima pruža vrhunsku uslugu i izuzetnu posvećenost. Kvalitet, pouzdanost, fleksibilnost i orijentacija ka dugoročnoj partnerskoj saradnji sa našim klijentima su naši principi poslovanja. Zadovoljstvo naših klijenata i njihov uspeh na tržištu su postali naši ciljevi. Našom orijentacijom da isključivo pružamo EMS usluge, kao i našom posvećenošću klijentima, obe izvedene iz naše poslovne maksime “Kvalitet pre svega”, smo postali prvi izbor rastućeg broja domaćih i stranih klijenata, kojima je kvalitet na prvom mestu.

Klijentima na raspolaganju stoji širok spektar usluga, kojima Integra Solutions celovito pokriva većinu njihovih potreba za outsourcing-om – od izrade prototipova do proizvodnje završnog proizvoda i logistike. Većina naših klijenata koristi naše usluge po principu “ključ u ruke” za serije do 100.000 jedinica.

Poslovni koncept kompanije INTEGRA Solutions se oslanja u prvom redu na:

  • Visok kvalitet usluga
  • Fleksibilnost
  • Kratke rokove isporuke
  • Povoljne cene
  • Transparentnu politiku nabavke i kalkulacija troškova proizvodnje
  • Rešenja “ključ u ruke”

Da bi stalno dalje usavršavala usluge i uvodila nove tehnologije, kompanija Integra Solutions kontinuirano ulaže u:

  • Obuku i usavršavanje saradnika
  • Stalno unapređenje tehnoloških procesa i opreme
  • Razvoj i širenje mreže dobavljača

Ta ulaganja omogućavaju kompaniji Integra Solutions da uvek bude korak ispred drugih.

Integra Solutions je jedina srpska kompanija čije je polje delovanja isključivo pružanje EMS usluga.